среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski z plastyku na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Konstrukcja ploty z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenie z plastiku na plot i bramkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia plastikowe na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji i proponowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane sztachety plastikowe na plot i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak planowane ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий